Åtkomst Hjälp Översikt

Vi tycker att informationen på Internet ska vara lätt att använda och tillgänglig för alla. Därför har vi skapat en webbplats som du kan anpassa. Den här sidan beskriver de funktioner som finns och som kan göra webbplatsen mer användarvänlig.

Användarfunktioner som beskrivs på den här sidan

 • Bilder och Alt-taggar
 • Justerbar Text
 • Kodning för standarder och överenskommelse
 • Rekommenderad Specifikation

Bilder och Alt-taggar

Vi har försökt att inte använda överdrivet mycket grafik på webbplatsen och hämtningstiderna har minskats.

De bilder som finns på webbplatsen är försedda med "Alt"-taggar. "Alt"-taggar är text som visas i stället för bilderna. På så sätt kan du förstå vad bilden innehåller om den inte laddas ner, om du avaktiverat visning av bilder eller om du använder stödteknik för att navigera på webbplatsen.

Textstorlek

Vi har inte bestämt en fast textstorlek på webbplatsen så du kan ändra textstorleken efter dina behov.

Det finns flera sätt att ändra textstorleken i en webbläsare; lättast är att följa stegen nedan;

Internet Explorer och Firefox:

 • Välj 'Visa'-menyn
 • Välj alternativet 'Textstorlek' från menyn
 • Klicka på den textstorlek du vill visa

Du kan även öka & minska textens storlek genom att trycka ner Ctrl-tangenten och använda skrollhjulet på musen eller tangenterna ‘+’ (plus) och ‘-‘ (minus).

Kodningsstandarder och överensstämmelse

Den här webbplatsen är byggd med kod som följer standarden World Wide Web Consortium (W3C) för XHTML och formatmallar. W3C är ledande auktoritet inom standarder och praxis för webbutveckling.

Webbplatsen visas korrekt med aktuella webbläsare. Eftersom den är kodad med standardiserad XHTML-kod innebär det att alla kommande webbläsare också kommer att visa webbplatsen på rätt sätt.
Vi förbättrar ständigt webbplatsen så att sidorna stämmer med minst A-nivån i W3C:s Riktlinjer för utformning av innehåll på webben, version 1.0.

Det kan finnas ett fåtal sidor som inte uppfyller riktlinjerna. Även om vi gör allt vi kan, med många medarbetare, för att hela webbplatsen ska uppfylla kraven, är detta en fortgående process.

Om du får problem att komma åt informationen på den här webbplatsen är vi tacksamma om du vill underrätta oss via sidan Kontakta oss.

Rekommenderade specifikationer

För att se vilka specifikationer vi rekommenderar för att webbplatsen ska kunna visas på ett optimalt sätt klickar du på "Mer information" nedan.

 • Skärmupplösning på 1 024 x 768 eller högre.
 • Färgdjup på 32 bitar. ADSL-Internetanslutning (bredband).
 • Mozilla Firefox 2.0 eller Internet Explorer 7
 • Adobe Flash Player 7 eller högre
 • Adobe Acrobat Reader 6 eller högre
 • WinZip 9 eller högre