Allmänt

AGCO Corporation och dess dotterbolag (”AGCO”) driver denna webbplats i informations-, utbildnings-, marknadsförings- och kommunikationssyfte. Syftet med denna policy är att beskriva hur vi använder personuppgifter som vi samlar in om dig genom denna webbplats. Att skydda säkerheten och sekretessen kring dina personuppgifter är viktigt för AGCO. All information kommer att behandlas konfidentiellt och vi förbinder oss att säkerställa att vi uppfyller dataskydds- eller sekretesslagstiftning. På denna webbplats kan besökare på olika sätt uttrycka sitt intresse för eller begära upplysningar om AGCO:s produkter och tjänster. I samband med detta kan du bli ombedd att ange dina personuppgifter för att vi ska kunna behandla din begäran. Att ange sådan information är frivilligt. Genom att använda webbplatsen, samtycker du till insamling och användning av dessa uppgifter enligt beskrivningen här. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst genom att kontakta http://www.agcocorp.com/contact/feedback-and-questions.html.  

Ytterligare information

1. Vilka personuppgifter samlas in?

Du kan bli ombedd att lämna vissa uppgifter såsom ditt namn, yrke, e-postadress, postadress och telefonnummer.

2. Hur används uppgifterna som samlats in?

Vi kommer att lagra dessa uppgifter och behålla dem i databaser eller på andra lagringsmedia. Uppgifterna kommer också att användas för att administrera tjänster på vår webbplats och för marknads- och kundanalyser samt för att granska, utveckla och förbättra våra tjänster. Sådana uppgifter kan i samband med detta användas för marknadsförings- och reklamändamål och för att informera dig om produkter och tjänster.

3. Hur kommer uppgifterna att lämnas ut eller överföras?

Vi kommer inte att sälja, byta eller hyra ut dina personuppgifter till tredje part. Vi kan lämna ut dina uppgifter till följande personer som får använda dem i enlighet med punkt 2 ovan: till anställda och agenter för att administrera alla konton, produkter och tjänster som du har beställt nu eller i framtiden, till agenter som profilerar dina uppgifter för våra marknadsföringsändamål, till alla berörda som ett resultat av ett juridiskt krav eller en juridisk förpliktelse, till AGCO:s återförsäljare, distributörer eller affärspartners, till dotterbolag inom AGCO-koncernen över hela världen och som kan befinna sig utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

4. Hur är det med ”cookies”?

Cookies är små datafiler som kan komma att skickas till webbläsaren på din dators hårddisk så att vi kan förse dig med vissa funktioner och förse oss med information om besök till webbplatsen. Vi kan även använda cookies så att vi kan göra webbplatsen mer användarvänlig, exempelvis genom att spara ditt lösenord. De flesta webbläsare accepterar cookies automatiskt, men du måste inte acceptera dem. Du kan vanligtvis ändra inställningarna för din webbläsare för att förhindra att cookies accepteras och du bör ändå kunna använda de flesta av funktionerna på denna webbplats.

5. Barn

Vi samlar inte medvetet in information från barn. Vi omber föräldrar eller vårdnadshavare att hjälpa oss genom att övervaka barns aktiviteter på denna webbplats och inte låta dem ange några uppgifter via denna webbplats. Denna webbplats är endast avsedd att användas av vuxna.

6. Vanliga frågor och begäran om ändring

AGCO kommer att uppfylla alla rättmätiga krav beträffande information. På begäran kommer AGCO att korrigera, ändra eller ta bort dina personuppgifter. Om du vill göra en sådan begäran eller om du har frågor eller kommentarer, kontakta http://www.agcocorp.com/contact/feedback-and-questions.html.

Säkerhet

Vi försöker skydda all information som du lämnar ut till oss. Vi kan emellertid inte garantera säkerheten för lämnade uppgifter, och du godkänner säkerhetsrisken avseende korrespondens och köp över Internet. Vi kan inte hållas ansvariga för några säkerhetsbrott om de inte beror på uppsåtliga eller bedrägliga handlingar, eller vårdslöshet från vår sida. Alla produkter och tjänster tillhandahålls enligt de villkor som fastställs på denna webbplats.