Översikt

Vi har utvecklat lättanvända lösningar som automatiserar funktioner som används ofta och därmed kan föraren fokusera på arbetsuppgiften och redskapet. Reglagen utformas med tanke på föraren, så att alla manövreringar som krävs för att utföra en viss uppgift kan utföras enkelt.

Med vägledning och vändtegshantering ökas precisionen och spillet minimeras. Därigenom kan arbetstakten ökas och långa arbetsdagar märks knappast och både förarens och maskinens produktivitet ökas.