Nyheter

Massey Ferguson presenterar en rad kundsupporttjänster

Massey Ferguson lanserar en ny rad kundsupporttjänster som inriktar sig på att underlätta ägande och drift av MF-lantbruksutrustning.

Den här raden av servicerelaterade produkter som har förpackats som ”MF Services” omfattar finansiering, förlängda garantier och service, telematik, teknik för precisionsodling och originaldelar.

”Vårt övergripande mål är att göra våra lantbruksmaskiner till de mest tillgängliga och anpassningsbara för lantbrukare och entreprenörer som håller ett öga på driftskostnader, verksamhetsplanering och budgetering”, förklarar Campbell Scott, Massey Ferguson Director of Marketing Services. ”Vi inser att våra produkter köps in som maskinredskap, vilket i sig genererar en inkomst för kunder. Vårt mål är att hålla kundernas maskiner driftseffektiva på högsta nivå under den högsta procentandelen av tiden.”

Besökare på årets Agritechnica Show i Hannover, Tyskland, kan direkt utforska det breda tjänsteutbudet som erbjuds enligt informationen nedan.

MF Services

MF Care: Det här omfattar en rad kostnadseffektiva, förlängda skötselpaket som inkluderar service och garanti. Erbjudandet kan skräddarsys enligt kundkrav baserat på antal år, antal timmar, maskinspecifikation och den täckningsnivå som behövs.

MF Connect: Med hjälp av telematik för maskinhantering erbjuds två anslutningsnivåer. Den första nivån gör det möjligt för kunden att få tillgång till en webbplats på Internet för att själv kontrollera prestandaegenskaper och placering av kundens MF-maskin. En mer avancerad version gör det möjligt för kunden att bevilja åtkomst till information för en lokal MF-återförsäljare i syfte att tillhandahålla lösningar för förebyggande underhåll.

MF Technology: Det breda utbud av tekniklösningar som erbjuds omfattar satellitstyrd styrning med Auto-Guide, redskapshantering via ISOBUS samt redskap för precisionsodling som uppgiftshantering och styrning av variabel hastighet. Alla de här lösningarna har tagits fram för att göra hela lantbruksverksamheten mer produktiv och effektiv med optimerad användning av kostnader och insatsvaror.

MF Tech Support: Som stöd för utrustning från Massey Ferguson finns ett ramverk av system, processer och personer med uppgift att garantera både drifttid och fortlöpande förbättringar av de maskiner som används. Förutom hjälplinjer dygnet runt, året runt med kontakt via ett enda nummer är MF:s tekniker del av en infrastruktur som delar information åt alla håll mellan lantbrukare, MF-återförsäljare och tekniker i syfte att ge proaktiva produktförbättringar för ännu bättre driftsprestanda.

AGCO Parts: Logistiktjänsterna i världsklass som tillhandahålls av AGCO Parts är en standardföljeslagare till varje Massey Ferguson-produkt för service och reparation av maskinen under hela dess livscykel. Kundens trygghet garanteras i vetskap om att man får originalreservdelar – garanterade att passa och fungera enligt Massey Fergusons tekniska kvalitetsstandarder.

AGCO Finance: Med uppbackning från ett erfaret expertteam kan produkter från Massey Ferguson finansieras enligt kundens valda önskemål gällande betalningsflöde och betalning, vilket gör även det dyraste alternativet tillgängligt för lantbrukaren.

”Alla som vill vara framgångsrika idag behöver inte bara högpresterande, tillförlitliga och ekonomiska maskiner, utan även en professionell partner som erbjuder ett optimalt tjänsteutbud”, förklarar Campbell Scott. ”Under MF Services ger vi våra kunder en enda butik med alla befintliga och framtida tjänster i syfte att hålla deras verksamhet på spåret och hålla utrustningen igång. MF Service garanterar att alla maskinens driftstimmar är framgångsrika och ger kunderna friheten att fokusera helt och hållet på kärnverksamheten – lantbruk.”