Nyheter

Hannover, Tyskland

CEJA-artikel, utgåva 1, november 2013

Efter meddelandet om att Massey Ferguson ska bilda partnerskap med CEJA - European Council of Young Farmers - stämde vi möte med Matteo Bartolini, som nyligen valdes till ny CEJA President, på Agritechnica Show i Tyskland för att få höra mer om organisationen och dess inställning. Det här är det första av regelbundna inlägg om CEJA på MF:s webbplats, så håll utkik efter fler nyheter varje månad.

MF: Grattis till utnämningen!

MB: Tack så mycket! Jag är hedrad över att ha utsetts. Det här är en avgörande tid för unga lantbrukare. Den europeiska lantbrukssektorn står inför en verklig demografisk utmaning. Idag är bara 6 % av lantbrukarna i Europa under 35 och en tredjedel är över 65 år. Det här är helt klart inte hållbart.

 

MF: Kan du berätta lite om CEJA?

MB: CEJA består av 30 nationella organisationer från EU-28, som representerar cirka 1,8 miljoner unga lantbrukare i Europa. Organisationen betraktas som en av nyckelförkämparna för lantbrukssektorn. Vårt primära mål är att uppmuntra ungdomar att ägna sig åt lantbruk samt att informera, utbilda och representera unga lantbrukare. Vi agerar som forum för kommunikation och dialog och främjar allmänhetens intresse av lantbruksrelaterade frågor.

 

MF: Vilken bakgrund har du?

MB: Jag startade min lantbruksverksamhet i Umbria, Italien, år 2004. Jag har arbetat mycket i Italian Young Farmers Association (AGIA) på nationell nivå. Lantbruket bedriver verksamhet i ett antal olika sektorer, t.ex. odling av lin och tryffel, lantbruksturism och utbildningsaktiviteter.

 

MF: Vi glädjer oss mycket åt vårt sponsorskapsavtal. Varför är Massey Ferguson en så bra partner för CEJA?

MB: I egenskap av en stor, global aktör inom lantbruksutrustningens värld tillhandahåller Massey Ferguson tillförlitliga, produktiva maskiner både nu och i framtiden. Därför är ett partnerskap mellan oss så bra och klokt. Tillsammans representerar vi lantbrukets framtid. Jag ser fram emot att samarbeta med Massey Ferguson under det kommande året i syfte att säkerställa en mer innovativ och hållbar framtid för europeiskt lantbruk och unga lantbrukare.

 

MF: Vilka slags aktiviteter ägnar sig CEJA åt?

MB: Vi samordnar seminarier, besök, konferenser, skriftliga rapporter och riktar unga lantbrukares frågor till europeiska institutioner. CEJA:s kampanj Future Food Farmers hjälpte exempelvis till att säkra starka åtgärder för unga lantbrukare i CAP (Common Agriculture Policy, gemensam lantbrukspolicy) och vann andra pris i Europakommissionens CAP Communication Awards.

 

Vi är aktiva när det gäller att förbättra medvetenhet om lantbrukssektorn och arbetar till exempel med skolor i en mängd olika utbildningsprojekt som når ut till miljontals barn. Vi har regelbunden kontakt med unga lantbrukares organisationer samt lantbruksinstitutioner och föreningar över hela Europa och globalt. Vi har även starka länkar till olika internationella ungdomsorganisationer.

 

MF: Kan du nämna några aktuella frågor?

MB: Vi uppmanar till ökat stöd från allmänheten till unga lantbrukare över hela världen för att garantera säker tillgång på livsmedel under kommande årtionden. Aktuella hinder för att börja arbeta med lantbruk omfattar tillgång till mark, kapital och krediter, låg avkastning på höga investeringar och brist på långsiktiga perspektiv. Det här har nyligen tagits upp i EU i och med CAP-reformen som leder till ökade stödåtgärder för unga lantbrukare, men det krävs fortfarande en stark och effektiv implementering av reformen. CEJA kommer att arbeta hårt för att främja detta.

"Vi uppmanar till ökat stöd från allmänheten till unga lantbrukare över hela världen för att garantera säker tillgång på livsmedel under kommande årtionden."