Nyheter

CEJA-artikel, utgåva 4, februari 2014

I månadens CEJA-artikel (European Council of Young Farmers), samtalar Massey Ferguson med Matteo Bartolini, ordförande i CEJA, om livsmedelskedjan och dess påverkan på jordbrukare och konsumenter.

MF: Hur påverkar livsmedelskedjans struktur lantbrukare?
MB: Livsmedelskedjan är en viktig fråga inom jordbruket, speciellt i Europa. Under de senaste decennierna har förlängningen av livsmedelskedjan och kraven från både livsmedelsindustrin och återförsäljare lett till en stark försämring av lantbrukarnas förhandlingskapacitet. Ett exempel på detta, som jag är säker på att alla hört är mjölken. Det har fått många lantbrukare inom EU att bli bidragstagare i stället för prissättare. Det är båda ändarna i livsmedelskedjan - producenterna i den ena och konsumenterna i den andra - som förlorar mest på den här modellen och mellanhänderna som tar hem den största vinsten. Detta måste ändras om jordbrukssektorn ska fortsätta vara attraktiv för ungdomar.

MF: Är det några ändringar på gång?
MB: Direktförsäljning är en ny leveransmodell, vars popularitet ständigt ökar i vissa regioner i Europa till fördel både för producenter och konsumenter. Direktförsäljning är den kortaste leveranskedja man kan tänka sig, där lantbrukarna själva säljer sina produkter direkt till konsumenten via sin egen gårdsbutik eller hämtning på gården, genom leverans till kunden eller på lokala marknader. Detta ger de berörda lantbrukarna ett stort mervärde. Det kapar listan med mellanhänder, som tidigare tvingade på dem priserna och behöll vinsten för sig själva. Dessutom kan lantbrukarna genom att bygga sitt eget varumärke, marknadsföra och sälja öka lönsamheten på sina produkter.

MF: Vilka fördelar för konsumenterna har direktförsäljning?
MB: Direktförsäljning gynnar även konsumenterna i lika hög grad. Det garanterar exakt information om produkten, speciellt dess spårbarhet och möjliggör direktkontakt med producenten. Konsumenten får även njuta av en mycket färsk produkt till ett konkurrenskraftigt pris.

Den typen av direktförsäljning gynnar även samhället och jordbruket i sin helhet. Det ökar kunskapen om jordbruk och lokal produktion och framhåller fördelarna med lokala marknader, gårdsbutiker och den högre kvaliteten hos färska jordbruksprodukter. Genom att producenter och konsumenter närmar sig varandra blir båda parter medvetna om den andres behov och utvecklar därigenom en stolthet över lokala och regionala specialiteter och produkter.

MF: Vilken roll spelar unga lantbrukare?
MB: Direktförsäljning, där det är möjligt, är naturligtvis en bra möjlighet för alla åldrar. Men unga lantbrukare tycks vara särskilt innovativa på det här området, sannolikt därför att många av dem har studerat marknadsföring eller andra affärsinriktade kurser och förstår vad som krävs av dem. De har också möjlighet att använda innovativa kommunikationsverktyg för att prata direkt med sina köpare, speciellt via sociala media. Sociala medier kan vara ett utmärkt sätt att marknadsföra dina egna produkter, men de är även viktiga när det gäller att sammanföra konsumenter och producenter och sprida information om fördelarna med lokala produkter, direktförsäljning och marknader. Alla dessa finns nära till hands för den unga generationen jordbrukare, som kan göra gott bruk av dem. Jag använder själva många av de här verktygen på min tryffelgård i Umbrien.

MF: Hur viktigt är det att sammanföra producenter och konsumenter?
MB: Jag anser att det är mycket viktigt att se till att branschen är ekonomiskt attraktiv för ungdomar, men även för att öka medvetenheten om de frågor som CEJA driver från Bryssel. Häri innefattas sådana frågor som den ökande medelåldern bland jordbrukare och behovet att stödja europeiska jordbrukare med tanke på allmännyttan hos deras produkter och mervärdet de tillför det övriga samhället.

MF: Vad kan man göra för att lyfta fram de här frågorna?
MB: CEJA har gjort ett fantastiskt jobb under de senaste åren när det gäller många av de här aspekterna, speciellt med kommunikationskampanjer som Future Food Farmers (framtida livsmedelsproducenter). Men det finns inget som går upp mot en direkt kommunikation mellan producenter och konsumenter - vare sig det är på en marknad eller på Twitter eller Facebook. Det är dags att ställa upp ramarna för en policy som ska minska livsmedelskedjan inom EU för att öka producenternas förhandlingsposition och fördelarna för konsumenterna. EU-kommissionen har gjort framsteg på det här området och som unga lantbrukare är vi ivriga att följa upp ett sådant initiativ. Det är av största vikt att vi förbättrar kommunikationen om fördelarna med hög kvalitet, mångfald och en säker livsmedelsproduktion inom EU och varför lantbrukarna behöver allmänhetens stöd för det hårda arbete de utför.

Vill du ha kontakt med Matteo Bartolini eller CEJA, skicka e-post till allusers@ceja.eu